კლუბები

კლუბები

kids read

უცხო ენების კლუბი

kids drawing

Kinderville-ს აღსაზრდელები შეისწავლიან ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ჩვენი პედაგოგები სახალისო აქტივობების ფორმით შეაყვარებენ და ასწავლიან პატარებს ახალ სიტყვებს, სიმღერებს და ლექსებს უცხო ენაზე.

მონტესორის მეთოდით  ბავშვები სულ მცირე ასაკიდან ეჩვევიან და სწავლობენ ინგლისურ და რუსულ ანბანს.

Kinderville-ის უცხო ენების კლუბი შესანიშნავ საფუძველს შექმნის იმისთვის, რომ მომავალში თქვენი პატარა სრულყოფილად დაეუფლოს უცხო ენას.

ქინდერვილის დღე დატვირთულია მრავალფეროვანი და საინტერესო კლუბური აქტივობებით. უფროსი ასაკის ჯგუფებს ყოველდღიურად უტარდებათ მონტესორის კლასი სპორტი, უცხო ენა, კლუბი “მცირე სცენის” ერთ-ერთი გაკვეთილი და კლუბი “პატარა ხელების” ერთ-ერთი გაკვეთილი. უმცროსი ასაკის ჯგუფებისთვის იგივე აქტივობები ტარდება ასაკთან შესაბამისი გამარტივებული ფორმით და ხანგრძლივობით.
 
FacebookVirtual TourContact Us