კლუბები

კლუბები

kids read

კლუბი “პატარა ხელები“

girl painter

აერთიანებს ხატვას, ძერწვას, აპლიკაციას, კონსტრუირებას, სხვადასხვა მასალის შემოქმედებით სახელოსნოს (ქაღალდი, ნაჭერი, ძაფები, ფერადი ცომები, ბუნებრივი მასალები და ა.შ.). განსაკუთრებული სიახლეა ქვიშაზე ხატვა, კრეატიული ხატვა და სახალისო კულინარია.

ზემოთჩამოთვლილი აქტივობები უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ბავშვის მოტორულ და სენსორულ განვითარებაში, აქვს ფსიქოთერეაპიული ეფექტი, ავითარებს პატარას წარმოსახვით სამყაროს და ფანტაზიას, განაპირობებს მისი ინტერესების მრავალფეროვნებას.

დარწმუნებულნი ვართ, კლუბი “პატარა ხელები“ სასიამოვნოდ გაგაოცებთ თქვენი ბავშვის შემოქმედებითი უნარით და ნამუშევრებით!

ქინდერვილის დღე დატვირთულია მრავალფეროვანი და საინტერესო კლუბური აქტივობებით. უფროსი ასაკის ჯგუფებს ყოველდღიურად უტარდებათ მონტესორის კლასი სპორტი, უცხო ენა, კლუბი “მცირე სცენის” ერთ-ერთი გაკვეთილი და კლუბი “პატარა ხელების” ერთ-ერთი გაკვეთილი. უმცროსი ასაკის ჯგუფებისთვის იგივე აქტივობები ტარდება ასაკთან შესაბამისი გამარტივებული ფორმით და ხანგრძლივობით.
 

Kinderville - თქვენი შვილის მეორე სახლი!

FacebookVirtual TourContact Us